Usługi atestacyjne

W ramach naszej oferty oferujemy szeroki zakres usług atestacyjnych wykonywanych przez ekspertów branżowych. Usługi atestacyjne są wykonywane zgodnie z wymaganiami krajowymi jak i międzynarodowymi w zależności od wymagań prawnych, jakim podlega podmiot badany jak i indywidualnych potrzeb i preferencji klientów.

Zakres usług atestacyjnych

 I Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i obejmują one:

1. Usługi rewizji, atestacyjne i pokrewne w procesach upubliczniania akcji
2. Przegląd zagadnień prawnych
3. Historyczne informacje finansowe i ich badanie
4. Informacje finansowe „pro-forma”
5. Informacje o prognozach i szacunkach i ich badanie
6. MWPRF – 1014 Uwzględnienie w sprawozdaniu biegłego rewidenta zgodności zasad jednostki z MSSF 

II Międzynarodowych Standardów Usług Atestacyjnych

  1. MSUA 3000 – Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych
  2. MSUA 3400 - Sprawozdanie prognozowanych informacji finansowych
  3. MSUA 3420 - Usługi atestacyjne polegające na wydawaniu raportów na temat kompilacji informacji pro forma zawartych w prospekcie
  4. MSUA 3410 - Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych
  5. MSUA 3402 - Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacjach usługowych

Zalety usług atestacyjnej 

  • obiektywna i profesjonalna ocena finansów organizacji
  • analiza potencjalnych zagrożeń wynikających z przejęć, fuzji , zmiany właścicielskiej 
  • przydatna przy składaniu wniosku o kredyt i ubezpieczenie

Klienci

  • klienci z branży: energetycznej, metalowej, informatycznej,  motoryzacyjnej , budowlanej, spożywczej, farmaceutycznej, medycznej 
Zadzwoń lub wypełnij formularz