O nas

AudytFinansowy.org  jest marką firmy TQMC s.c realizowaną we współpracy z Kancelarią Doradczą -Audytorską BAS. W  ramach marki świadczone są kompleksowe usługi doradcze w zakresie oceny systemów zarządzania, w tym  finansami zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi, unijnymi oraz krajowymi.

Nasz zespół tworzą  doradcy  z bogatym doświadczeniem międzynarodowym pozyskanym między innymi w globalnych firmach konsultingowych BIG4.  Dzięki temu nasi klienci otrzymują usługi na poziomie światowym za konkurencyjne wynagrodzenie. 

Potwierdzeniem kompetencji naszych doradców poza  zdobytymi uprawnieniami  (m.in.  FCCA oraz biegłego rewidenta ) są  także liczne szkolenia,  artykuły i prace naukowe publikowane w prasie branżowej (m.in. Rzeczypospolita, Gazeta Prawna, Controlling - Wiedza i Narzędzia Praktyczne). 

Bogate doświadczenie naszego zespołu, zdobyte w multikulturowym środowisku i w wielu branżach pozwala nam świadczyć kompleksowe usługi doradztwa  także w zakresie projektowania lub poprawy jakości funkcjonowania kontrolingu finansowego.

Misja

Budowa zaufania do naszych klientów jako rzetelnych partnerów biznesowych w relacjach z inwestorami, instytucjami finansowymi, kontrahentami oraz w szeroko rozumianym otoczeniu gospodarczym. 

Wizja

Naszą wizję stanowi świadczenie kompleksowych usług doradczych w zakresie certyfikacji, finansów oraz rachunkowości wspomagających doskonalenie procesów i modeli biznesowych oraz poprawę zaufania w relacjach biznesowych.

Co nas wyróżnia

  • Międzynarodowa jakość za konkurencyjne wynagrodzenie ( doświadczenie pozyskane w globalnych firmach konstultingowych) 
  • Badanie wykonywane bezpośrednio przez certyfikowanego biegłego rewidenta z uprawnieniami ACCA oraz FCCA
  • Konsultacje wspierające przygotowanie sprawozdania finansowego i zamknięcie okresu sprawozdawczego
  • Rekomendacje do usprawnień procesów biznesowych na podstawie przeprowadzonego benchmarkingu  
  • Przegląd kontroli wewnętrznej i systemów obiegu dokumentów z uwzględnieniem schematów księgowych i modułów Business Intelligence 

Rzetelność naszych rozwiązań gwarantuje stosowany w codziennej pracy profesjonalny kodeks etyczny.

Zadowolenie oraz korzyść klientów to motyw przewodni podejmowanych przez nas działań. Aby być pewnym właściwej drogi, rozwiązania przygotowywane na indywidualne zamówienie wypracowujemy zawsze aktywnie z naszymi Klientami, stosując i czerpiąc szeroko z narzędzi stosowanych przez coachów biznesowych. Klienci na każdym etapie prac są na bieżąco informowani o postępach i mają zasadniczy wpływ na dalszy kierunek i zakres projektu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Zadzwoń lub wypełnij formularz