Doradztwo biznesowe

W ramach usługo doradczych oferujemy przygotowanie procesów obiegu informacji finansowej z uwzględnieniem przepisów krajowych i standardów międzynarodowych.

Zakres usług obejmuje następujące procesy 

  • sprzedaż
  • produkcje 
  • zarządzanie projektem 
  • magazyn 
  • zarządzanie zasobami HR 
  • reklamacje i zwroty 
  • księgowość 

Zakres usług  

  • Określenie kluczowych procesów organizacyjnych i przepływu informacji finansowej 
  • Stworzenie mapy procesów i powiązań między nimi 
  • Określenie listy dokumentacji finansowej i sposobu raportowania zdarzeń krytycznych 
  • Określenie warunków i miejsc jej przechowywania 
  • Przeszkolenia pracowników 
  • Dokonanie przeglądu obiegu dokumentacji finansowej po miesiącu jej stosowania

Zalety

  • Uwolnienie i odpowiednie kierowanie przepływem informacji oraz nadzór nad poszczególnymi działaniami
  • Profesjonalne przygotowanie procedur obiegu dokumentacji finansowej zgodnie z przyjętymi standardami 
  • Ocena systemu IT w zakresie przepływu informacji finansowej 

Klienci

  • Organizacja zainteresowane wdrożeniem systemy klasy ERP  lub chcących ocenić zgodność jego działania w wymagania krajowymi lub międzynarodowymi 
  • organizacje chcące świadczyć usługi outsourcingu w zakresie księgowości
Zadzwoń lub wypełnij formularz