Doradztwo biznesowe

W ramach usługo doradczych oferujemy przygotowanie procesów obiegu informacji finansowej z uwzględnieniem przepisów krajowych i standardów międzynarodowych.

Zakres usług obejmuje następujące procesy 

 • sprzedaż
 • produkcje 
 • zarządzanie projektem 
 • magazyn 
 • zarządzanie zasobami HR 
 • reklamacje i zwroty 
 • księgowość 

Zakres usług  

 • Określenie kluczowych procesów organizacyjnych i przepływu informacji finansowej 
 • Stworzenie mapy procesów i powiązań między nimi 
 • Określenie listy dokumentacji finansowej i sposobu raportowania zdarzeń krytycznych 
 • Określenie warunków i miejsc jej przechowywania 
 • Przeszkolenia pracowników 
 • Dokonanie przeglądu obiegu dokumentacji finansowej po miesiącu jej stosowania

Zalety

 • Uwolnienie i odpowiednie kierowanie przepływem informacji oraz nadzór nad poszczególnymi działaniami
 • Profesjonalne przygotowanie procedur obiegu dokumentacji finansowej zgodnie z przyjętymi standardami 
 • Ocena systemu IT w zakresie przepływu informacji finansowej 

Klienci

 • Organizacja zainteresowane wdrożeniem systemy klasy ERP  lub chcących ocenić zgodność jego działania w wymagania krajowymi lub międzynarodowymi 
 • organizacje chcące świadczyć usługi outsourcingu w zakresie księgowości
Zadzwoń lub wypełnij formularz