Efektywna Współpraca Komitetów Audytu z Biegłym Rewidentem – Konieczność, Szansa czy Wyzwanie

2016-01-19

Historia funkcjonowania Komitetów Audytu w warunkach polskich jest stosunkowo krótka. Jeszcze do niedawna Komitety Audytu funkcjonowały w spółkach publicznych wyłącznie w oparciu o rekomendacje ładu korporacyjnego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Obowiązek prawny powołania Komitetów Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, a w szczególności spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, powstał od grudnia 2009 r. w związku z ustawą O biegłych rewidentach (7 maja 2009 r.).

pdf Pobierz publikację

Źródło: Controlling, Wiedza i Narzędzia Praktyczne